Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI
STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI

Wprowadzenie

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z
najważniejszych aspektów w działalności STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI. Jako gabinet w Chojnicach prowadzony przez pasjonata terapii układu ruchu i fizjoterapeutę posiadamy obszerne zbiory danych osobowych naszych klientów, kontrahentów, a także zatrudnianych przez nas pracowników administracyjnych. W związku z tym czujemy się szczególnie odpowiedzialni za bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych przez nas danych. Naszym celem jest należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści nowych przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z powyższym, w niniejszym dokumencie informujemy o podstawach prawnych dotyczących danych osobowych i sposobach ich zbierania i wykorzystywania, a także o prawach podmiotów danych z tym związanych.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób automatyczny czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowane mogą być różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Ma ona zastosowanie we wszystkich przypadkach, w których STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI jest administratorem danych osobowych lub je przetwarza. Dotyczy to zarówno przypadków, w których STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której one dane dotyczą, jak i takich, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. Realizujemy swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI jako administratora danych osobowych: Studio Fizjoterapii Przemysław Czarnecki ul. Stary Rynek 9-10, 89-600 Chojnice, NIP 555 210 88 38, REGON 361059338

W jaki sposób, w oparciu o jakie podstawy prawne i jakiego typu
dane osobowe przetwarza STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW
CZARNECKI?


Dla STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI ważne jest zachowanie przejrzystości w zakresie sposobów, podstaw prawnych i celów przetwarzania danych osobowych. Za każdym razem udzielamy niezbędnych informacji w tym zakresie osobom, których dane osobowe przetwarzamy jako ich administrator. W związku z tym, że zależy nam na czytelnym wyjaśnieniu tych kwestii, poniżej przedstawiamy zestawienie operacji przetwarzania danych osobowych.Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzających strony internetowe prowadzone przez STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI

Informacje ogólne

Osoby fizyczne odwiedzające stronę internetową STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI lub korzystające z usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, mają kontrolę nad danymi osobowymi, które nam podają. Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Cookies

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszej stronie internetowej. Cookies to niewielkie informacje, nazywane ciasteczkami (z
ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji, które oferuje dana strona internetowa lub potwierdzeniu, że dany użytkownik
widział określone treści z danej witryny internetowej. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania strony internetowej STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI. Należące do tej kategorii
pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
-utrzymanie sesji użytkownika;
-zapisanie stanu sesji użytkownika;
-zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
-monitoring dostępności usług.
-zapamiętywanie naszych preferencji dotyczących tej strony (m.in. język strony,
kolor, układ itp.);
-korzystanie z kont w serwisie;
-zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania
wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
-sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;prezentację nam reklam w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania – w ten sposób reklamy, dzięki którym korzystanie z wielu
serwisów internetowych może być bezpłatne, mogą informować nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach;
-tworzenie anonimowych statystyk

STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI korzysta też z usług
podmiotów trzecich, które wykorzystują pliki cookies również w
następujących celach:

-monitorowanie ruchu na stronie WWW
-zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć,
w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają
ciągłe doskonalenie naszej oferty edukacyjnej
-ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW
-kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
-wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
-integracja z portalem społecznościowym;

Wśród podmiotów tych zaliczamy:
-Google Analytics;
-Facebook m.in. „Piksel” Facebook – kod pozwalający uruchamiać remarketing,
optymalizować reklamy i poznawać lepiej grupę docelową.

Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się, aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi
witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez naszą stronę internetową mogą nie działać prawidłowo, a w niektórych przypadkach może się to wiązać z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranej funkcji.Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze strony internetowej STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas także w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, które są ujawniane współpracującym z nami osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności strony. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

Pozostałe dane
Wyłącznie w przypadku, gdy jest to rzeczywiście niezbędne do świadczenia danej usługi, zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej, numer telefonu lub inne dane osobowe. Podanie ww. danych jest dobrowolne i niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Automatyczne przetwarzanie danych osobowych Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej mogą być przetwarzane automatycznie (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:
-na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych drażliwych,
-na potrzeby profilowania przetwarzamy dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,
-jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej, niż poprzez profilowanie danych osobowych, które nie były pseudonimizowane lub zagregowane, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub cookies
-profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszej strony internetowej lub produktów lub usług i dopasowywania treści znajdujących się w naszych Serwisach lub produktach do tych preferencji
-profilujemy również w celu dopasowania oferty nauczania do preferencji użytkownika.

Podstawy prawne przetwarzania

W przypadku przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez użytkowników ze strony internetowej STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych i celu przetwarzania. I tak na przykład: -dane osobowe osób odwiedzających nasze strony internetowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;
-dane osobowe osób, które korzystają z formularza zamieszczonego na naszej stronie internetowej przetwarzamy, ponieważ jest to niezbędne dla celu wykonania umowy Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI  w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług przez nas oferowanych, a także kontaktujących się w celu zawarcia z nami umowy.

Poza danymi, o których była mowa w poprzedniej sekcji od osób fizycznych, które kontaktują się z nami w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług lub produktów, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy z STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI, zbieramy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. W szczególności, osoby te mogą wysłać nam e-maila za pośrednictwem strony internetowej lub wiadomość za pośrednictwem czatu. Wiadomości takie zawierają ustawioną nazwę użytkownika i adres e-mail, oraz dodatkowe informacje, jakie użytkownik chce zawrzeć w wiadomości. Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem naszej strony internetowej informacji dotyczących ze szczególnych kategorii danych osobowych (takich jak informacje o kolorze skóry czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej).
W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez nas i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w niniejszym dokumencie lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Przetwarzanie danych osobowych

STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI przetwarza dane osobowe obecnych i potencjalnych pacjentów/kontrahentów. Wśród tych danych mogą znajdować się również dane osobowe osób związanych z kontrahentami niebędącymi osobami fizycznymi (np. osoby kontaktowe).
Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI Np. System CRM. Dane osobowe przetwarzane na te potrzeby obejmują między innymi: imię i nazwisko, nazwę pracodawcy, stanowisko osoby kontaktowej, numer telefonu, adres e-mail
lub inne służbowe dane kontaktowe. Ponadto, w przypadku osób, które zawarły z STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI umowy odpłatne, przetwarzamy również dane dotyczące płatności, w tym numery kart kredytowych czy numery rachunków bankowych. Dane osobowe kontaktów mogą być ujawnione stałym współpracownikom STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI stanowiącym jej siły i wykorzystywane przez nich w celu prowadzenia działalności. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI oferowanych w trybie online.

Podstawy prawne przetwarzania

Powyższe dane zbieramy w oparciu o zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę do STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI lub w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę. Dostarczone dane możemy przetwarzać również na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych związanych z STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI umową opiera się na:
-usprawiedliwionym interesie STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)
-zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing)
-wykonania zawartej umowy
-obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).Przetwarzanie danych osobowych końcowych użytkowników produktów online

W sytuacji, gdy udostępniamy klientom określone produkty lub usługi w trybie online, w szczególności w formule powszechnie określanej jako SaaS, przetwarzamy dane osobowe użytkowników końcowych tego rodzaju produktów i usług. Zwracamy uwagę, że informacje dotyczące cookies i logów dostępów znajdują zastosowanie również do przetwarzania danych osób fizycznych korzystających z produktów lub usług STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI oferowanych w trybie online.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?


Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania danych osobowych przez STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI

Stosownie do tego informujemy, że:
-w przypadku, gdy STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika;
-w przypadku, gdy STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
-przypadku, gdy STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.
-w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy maksymalnie 10 lat.

Kiedy i w jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom
trzecim? Czy przekazujemy dane do państw trzecich?


Przekazujemy dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim przewidujemy postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa.
Umowy tego rodzaju zwane są umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI ma kontrolę nad tym, w jaki sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych osobowych dane te przetwarza. W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami danych osobowych, które STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI przetwarza jako administrator danych osobowych mogą być:
-podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
-podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI
-podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI pozostali podwykonawcy świadczący usługi z zakresu dostarczania oprogramowania, usługi serwisowania oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI, a także dostawcy towarów, z pomocy których korzystamy
-podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,
-firmy windykacyjne (przy czym dane osobowe przekazujemy tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne dla osiągnięcia danego celu)
-organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

Jakie prawa przysługują podmiotom, których dane dotyczą i jaki jest sposób ich realizacji?


Osoby fizyczne mają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZA NECKI jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt[at]fizjoterapiaczarnecki.pl. Zastrzegamy sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.

Dostęp do danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych. Prawo to można wykonywać poprzez wysłanie e-maila na adres: kontakt[at]fizjoterapiaczarnecki.pl

Zmiana danych osobowych

Zmiany, w tym zaktualizowana swoich danych osobowych, które przetwarza STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI można dokonać poprzez wysłanie maila na adres e-mail kontakt[at]fizjoterapiaczarnecki.pl lub – w odpowiednich przypadkach – skontaktowanie się z nami za pośrednictwem odpowiedniej strony rejestracji lub zmianę danych osobowych przechowywanych w odpowiednich aplikacjach, w których dokonano rejestracji.

Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoby fizyczne mają prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W braku odmiennej informacji, to znaczy jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila na adres: kontakt[at]fizjoterapiaczarnecki.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych

Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Osoba fizyczna może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych
osobowych, gdy:

-przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazła,
-dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Z prawa sprzeciwu można skorzystać od 25 maja 2018 roku. Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np. gdy dana osoba zauważy, że jej dane są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość.

Prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych

W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać maila na adres: kontakt[at]fizjoterapiaczarnecki.pl Z prawa do usunięcia danych można skorzystać np. gdy dane osoby fizycznej nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI albo gdy osoba fizyczna wycofa swoją zgodę na przetwarzanie danych przez STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI. Nadto, w przypadku, gdy osoba fizyczna zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub gdy jej dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane
powinny być również usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Z kolei prawo do przenoszenia danych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie danych osoby odbywa się na podstawie zgody osoby fizycznej lub umowy zawartej z nią oraz gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres kontakt[at]fizjoterapiaczarnecki.pl Osoby, których dane osobowe przetwarza STUDIO FIZJOTERAPII PRZEMYSŁAW CZARNECKI, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


Dane kontaktowe:
Studio Fizjoterapii Przemysław Czarnecki
ul. Stary Rynek 9-10
89-600 Chojnice
NIP: 555 210 88 38