Studio fizjoterapii Przemysław Czarnecki

Pierwsza wizyta

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PIERWSZEJ WIZYTY?

Nadrzędnym założeniem metod, jakimi posługuję się w trakcie badania i terapii w gabinecie, jest praca globalna na całym ciele pacjenta. Tylko takie podejście gwarantuje wyeliminowanie rzeczywistych przyczyn zgłaszanych dolegliwości. To właśnie wyszukanie przyczyn powstawania konkretnych dysfunkcji jest kluczem do osiągnięcia sukcesu w terapii, nie zaś praca wyłącznie na objawach. Aby było to możliwe, potrzebny jest dostęp do całego ciała, a nie jedynie okolicy, wokół której zgłaszany jest problem. W związku z tym pacjent zawsze proszony jest o rozebranie się do bielizny.

Co warto zabrać do gabinetu?

fizjo ikony_Obszar roboczy 1
Krótkie spodenki lub niekrępującą bieliznę
fizjo ikony_Obszar roboczy 1 kopia 4
Dokumentację medyczną, w skład której wchodzą:
- wypisy ze szpitala
- wyniki badań obrazowych RTG, USG, MRI w postaci zdjęć, opisów
- opisy udzielonych świadczeń zdrowotnych

Czego nie zabierać?

fizjo ikony_Obszar roboczy 1 kopia 3
Płyty ze zdjęciem RTG, USG, MRI
w gabinecie nie ma sprzętu z napędem do odczytu płyt CD, DVD
fizjo ikony_Obszar roboczy 1 kopia 2
Ręcznika
w gabinecie stół terapeutyczny jest dezynfekowany przed każdą wizytą i pokrywany jednorazowym podkładem włókninowym
fizjo ikony_Obszar roboczy 1 kopia 6
Dresów z długimi nogawkami, rękawami
konieczny jest dostęp do całego ciała
fizjo ikony_Obszar roboczy 1 kopia
Sportowego obuwia
badanie i terapia przeprowadzane są na bosych stopach

Czego spodziewać się podczas wizyty?

Łączny czas przeznaczony dla pojedynczego pacjenta w gabinecie to 65 min
W tym czasie przeprowadzany jest dokładny wywiad, który ma dostarczyć informacji odnośnie środowiska w jakim funkcjonuje ciało pacjenta, wszystkich aktualnych dolegliwości, problemów z przeszłości, przebytych operacji, zabiegów chirurgicznych, urazów, blizn na ciele, chorób i przyjmowanych leków.
Kolejnym krokiem jest badanie pacjenta w formie ruchowej w różnych pozycjach oraz w formie palpacyjnej, przy użyciu dotyku, na stole terapeutycznym. Po przeprowadzonej diagnostyce możliwe jest ustalenie właściwej strategii leczenia.
Po zakończonym badaniu i opracowaniu planu postępowania, możliwe jest przejście do samej terapii.
Odbywa się ona najczęściej z wykorzystaniem metody Manipulacji Powięzi wg Stecco. Polega ona na punktowym, głębokim rozcieraniu punktów na ciele pacjenta. Miejsca te są początkowo napięte, w wyniku czego w pierwszych chwilach odczuwalny jest ból i dyskomfort, który z czasem znacznie się zmniejsza.
Po opracowaniu punktów następuje badanie porównawcze w ruchach, które przed terapią sprawiały pacjentowi największe problemy. Pozwala to na natychmiastową i realną ocenę uzyskanych efektów.

Szczegółowy opis poszczególnych części, z których składa się wizyta, znaleźć można w zakładce TERAPIA.

Myśląc o ciągłości kontynuacji terapii, umawiając się na pierwsze spotkanie, warto zaplanować od razu kolejny, drugi termin wizyty z wyprzedzeniem. 

W związku z rozbudowanym elementem diagnostycznym podczas pierwszej wizyty, często konieczne jest przynajmniej jeszcze jedno spotkanie celem poświęcenia większej ilości czasu na element terapii. Umówienie z wyprzedzeniem dwóch spotkań pozwoli uniknąć długiego okresu oczekiwania na następną wizytę (spowodowanego dużą liczbą codziennie umawiających się pacjentów). Na względzie należy mieć jedynie fakt, że minimalny odstęp pomiędzy sesjami, w przypadku zastosowania głównej metody (Manipulacja Powięzi wg Stecco), powinien wynosić 7 dni. W przypadku braku konieczności kontynuacji terapii po pierwszej wizycie, drugi termin będzie można zwyczajnie odwołać.